History

HISTORY

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ชั้นนำของโลก ภายใต้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้ครอบครองสิทธิบัตรของตนเอง โดยชิ้นส่วนที่ แอร์โรคลาส ผลิตและจัดจำหน่าย เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการตกแต่งและต่อเติมเพื่อให้รถกระบะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของแอร์โรคลาสมีการจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า หรือ แบรนด์ “Aeroklas”

อุปกรณ์ชิ้นส่วนและตกแต่งยานยนต์อื่นๆ สำหรับรถกระบะ รถ SUV รถยนต์โดยสาร และอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำหรับรถเพื่อการเกษตรรวมถึงแผ่นพลาสติกอเนกประสงค์ใช้ในธุรกิจการเกษตร

ปัจจุบัน แอร์โรคลาส มีฐานการผลิตรวม 3 แห่ง ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศมาเลเซีย โดยกำลังการผลิตหลักอยู่ในประเทศไทย ที่โรงงานในโครงการเขตอุตสาหกรรม ไอพีพี อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองและโรงงานสาขาที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ในขณะที่บริษัทย่อยในต่างประเทศ เช่น ประเทศ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าภายในประเทศดังกล่าว และประเทศใกล้เคียง

OUR DESIGN AND TECHNOLOGY


• การออกแบบผลิตภัณฑ์และการพัฒนาหน่วยงาน
ณ.ที่ Aeroklas เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะนำนวัตกรรมใหม่ๆไปสู่ความต้องการของโรงงานประกอบยานยนต์ เรายอมสละเวลาของเราและใคร่ครวญ ในทุกๆ รายละเอียดเพื่อที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของส่วนประกอบยานยนต์ ทักษะของเราในด้านการออกแบบเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่ได้ รางวัล “Prime Minister’s Export Award for Best Design.”

• การวิจัยผลิตภัณฑ์และการพัฒนาหน่วยงาน
หน่วยงานเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาวัสดุใหม่ๆตลอดจนกระบวนการผลิตสำหรับนวัตกรรมใหม่ๆของการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ Aeroklas อาทิเช่น เป็นผู้ผลิตหลังคา ABS สองชั้น แห่งแรกของโลก โรงงานอันทันสมัยของเรานำเอาประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปสู่สิ่งอำนวยความสะดวก และกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับให้อยู่ในมาตรฐานโลก คุณสามารถมั่นใจได้ถึงขีดความสามารถของ Aeroklas เพื่อที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ จากแนวความคิดริเริ่ม ไปสู่การผลิตเต็มรูปแบบ